Avsnitt 1

Berättelsen om hur jag fick Covid-19 våren 2020, blev jättesjuk och sedan inte blev frisk. Månaderna gick och jag började forska efter orsaken. Jag fick också en diagnos: POTS. Till slut landade jag på forskning om neuroplastisk smärta, även kallad nervbanesmärta, centraliserad smärta eller helt enkelt smärta omedvetet skapad i hjärnan.

The Psychophysiologic Disorders Association: https://ppdassociation.org/

Podcast 21st Century pain solutions, avsnitt 132 Post Covid19 Era: https://m.youtube.com/watch?v=_Cv7ogKZaVU

Podcast Like Mind, Like Body, avsnitt What a Pain in the Brain: https://www.curablehealth.com/podcast

Podcast Nicole Sachs: https://audioboom.com/channels/4976835

Yogainstruktör och konsult Suzy Bolt: https://360mindbodysoul.co.uk