Avsnitt 22

I det här avsnittet pratar jag om hur hjärnforskarna Tor Wager och Yoni Ashar förklarar kronisk smärta, kronisk trötthet, fibromyalgi och andra symptom. Vi får höra om tre möjliga förklaringar till symptomen. Den första handlar om att volymknappen har dragits upp i de vanliga smärtreceptorerna. Den andra omfattar områden i hjärnan som man normalt inte förknippar med smärta, nämligen områden för lärande, minne och skapande av mening. Den tredje förklaringen handlar om immunsvar och inflammation. Därutöver kommer vi in på behandlingsformen Pain Reprocessing Therapy och till sist också en kort genomgång om tre olika sorters placebo. 

Thoughts on Record: Podcast of the Ottawa Institute of Cognitive Behavioural Therapy 7 mars 2022

Tor Wager i Speaking of Psychology 5 januari 2022

Effect of Pain Reprocessing Therapy vs Placebo and Usual Care for Patients With Chronic Back Pain: A Randomized Clinical Trial, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34586357/

Brain Mechanisms of the Placebo Effect: An Affective Appraisal Account, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2967817

close

Intresseanmälan

Jag har planer på att sätta igång gruppsamtal och meditationssessioner. Skicka din mejladress om du vill att jag kontaktar dig när planerna börjar realiseras.

Jag kommer inte skicka spam eller lämna ut din mejladress till tredje part.