Avsnitt 14

Rahul Jandial är hjärnforskare och hjärnkirurg. I det här avsnittet återger jag det han säger om hur vi kan må bättre genom att reglera våra känslor. Att släppa ut sina känslor, att jobba med sin  andning, meditera, ha positiva relationer och aktiviteter, samt tänka på kost och motion, det är konkreta exempel på hur vi kan göra det, enligt Rahul Jandial.

Vi talar också om kopplingen till epilepsi, tourettes, tvångshandlingar och depression.

Välkommen till ett avsnitt som kan vidga perspektiven.