Avsnitt 15

Välkommen till ett mellanavsnitt under sommaren.

Är det mer skadligt att sakna sociala kontakter än att röka 15 cigaretter om dagen, och mer skadligt än att vara alkoholberoende? Är det mer skadligt att sakna sociala kontakter än att inte motionera och farligare än att vara överviktig?

Detta menar Katarina Blom i boken Tillsammanseffekten. Om man tar hänsyn till kvaliteten på relationerna, visar sig hälsoeffekten vara än större.

En person med många sociala roller är mindre benägen att utveckla förkylningssymptom om virus droppas i näsan, än en ensam person.

Hör också om att möss i ensamhet utvecklar fetma och diabetes 2. Det är dock, återigen, viktigt också hur relationerna ser ut. Kvaliteten på en parrelation ger utslag på hjärt- och kärlsystemet, hormonsystemet, stressnivåerna och immunförsvaret.

Katarina Blom skriver också om det svenska TV-programmet om fyraåringar på äldreboende och hur en boende där gick från att vara självmordsbenägen till att vilja leva till hundra år. En annan äldreboende på boendet led av demens vid projektets början och bedömdes efter projektet bara ha en mild kognitiv störning.

Meditation
I en studie nåddes lägre risk för inflammation och lägre risk för hjärt- och kärlsjukdomar tack vare endast en timmes meditation per vecka. Hör om hur vagustonen och andra markörer för hälsa förbättrades.

I det här avsnittet behandlar vi farorna med att linda in oss i bomull. Vi behöver mening med tillvaron för att leva i hälsa. Att fylla livet med mening kan innebära vissa risker, men det vi har att vinna kan vara mer värdefullt.

Katarina Blom talar även hon om vikten av att våga sig sårbar för att skapa goda relationer. Detta i sin tur torde leda till bättre fysisk hälsa. Se gärna denna podds avsnitt 12 Våga visa vem du är.

Välkommen till en knapp halvtimme med tänkvärd forskning.

close

Intresseanmälan

Jag har planer på att sätta igång gruppsamtal och meditationssessioner. Skicka din mejladress om du vill att jag kontaktar dig när planerna börjar realiseras.

Jag kommer inte skicka spam eller lämna ut din mejladress till tredje part.